penningen

plaquettes

standbeelden

borstbeelden

tekeningen

dierplastieken

decoraties

keramiek

monumenten

publicaties

fotoalbum

overig
monumenten:

H.C. Verbraak

Juliana van Stolberg

Van Tuyll

A.H. Jacobs & C.V.Gerritsen

Emma 1934

Emma 1937

H.J. Lovink

Tweede Wereldoorlog

vrouwen-ereveld

 

detail

detail middenpaneel

details muurreliƫfs

Onderwerp urnenmonument van Carel Victor Gerritsen en Aletta Henriette Jacobs
Jaar 1930
Gesigneerd nee
Materiaal bronzen plaquette, ceramiek tegels, frans zandsteen en baksteentjes
Afmetingen 218 x 241 cm en de plaquette 61 x 81 cm
Aanwezigheid begraafplaats & crematorium Westerveld, Driehuis
Bijzonderheden

Aletta Jacobs (1854-1929) was de eerste vrouw in Nederland die universitair onderwijs volgde, arts werd en de eerste vrouw was die promoveerde. Zij was een gedreven voorvechtster van gelijkberechtiging van mannen en vrouwen en maakte zich sterk voor de emancipatie van de arbeidersklasse en is medeoprichtster van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht.
Carel Victor Gerritsen (1850–1905) is een graan- en foeragehandelaar, politiek zeer actief en eveneens een gedreven bestrijder van de sociale misstanden van die tijd.
Beroemd is zijn bibliotheek, waarvan de feministische collectie een belangrijk onderdeel vormde. De "Gerritsencollectie" (waarin ook boeken van Aletta zijn opgenomen) is in 1903 grotendeels verkocht maar onlangs is de gedigitaliseerde versie door Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis, Amsterdam aangekocht en beschikbaar gesteld in haar bibliotheek en op het internet.
In 1892 trouwden zij, na aanvankelijk een "vrij huwelijk" te hebben gehad. Ze vonden de gevraagde ondergeschiktheid van de vrouw aan de man een groot probleem, maar zij legden zich bij die situatie neer omdat zij graag kinderen wilden.(In 1893 overleed hun enig kind één dag na de geboorte.)

De tegels zijn gemaakt bij "De Porceleyne Fles", Delft. Waar de plaquette gemaakt is weet ik nog niet.

Vanaf 1989 is het onderhoud van het monument verzorgd door de "Rooie Vrouwen", Heerhugowaard. Die zorg is later overgenomen door het Aletta-instituut.
In de loop der tijden is het monument door betonrot aangetast en in 2011 gerestaureerd door Cortlever-Agricola, gefinancierd door het Aletta-instituut dmv een geslaagde "publieksinzameling". Daarbij is zijn de kapotte tegels vervangen door een sierband van frans zandsteen, zodat het monument "weer minimaal tachtig jaar meekan" (IJmuider Courant 9 febuari 2012).
De feestelijke heronthulling vond plaat op 9 februari 2012.

 

 

naar boven