penningen

plaquettes

standbeelden

borstbeelden

tekeningen

dierplastieken

decoraties

keramiek

monumenten

publicaties

fotoalbum

overig
monumenten:

H.C. Verbraak

Juliana van Stolberg

Van Tuyll

A.H. Jacobs & C.V.Gerritsen

Emma 1934

Emma 1937

H.J. Lovink

Tweede Wereldoorlog

vrouwen-ereveld


 

 

klik hier voor een vergroting van de 2 tekeningen
Onderwerp monument voor Juliana van Stolberg
Jaar 1927
Gesigneerd onbekend
Materiaal maquette
Afmetingen onbekend
Aanwezigheid nog niet teruggevonden
Bijzonderheden Het nationaal comité tot oprichting van een gedenkteken ter herinnering aan Juliana van Stolberg ("een eereschuld van Nederland aan Juliana van Stolberg") heeft daartoe een besloten prijskamp uitgeschreven. Er werd aan vier kunstenaars gevraagd een ontwerp in te leveren: B.A.M. Ingen Housz, Theo van Reyn (aanvankelijk was voor hem Hildo Krop uitgenodigd, maar die was verhinderd), Wenckenbach en mej. Rueb.
De maquettes waren van 24 tot 30 januari 1927 tentoongesteld bij Kon. Kunstzaal Kleykamp, Den Haag.
Het ontwerp van Bon Ingen Housz (zie onder) won en werd uitgevoerd.
(NRC 20 januari 1927).
Een troostend woord voor tante staat in De Tijd van 24 januari 1927: "Het mooiste, artistiekste, edelste ontwerp – jammer, dat het niet bekroond is geworden! – is dat van mej. Rueb. In een plantsoen, tussen twee vijvers met groote bloembakken is een eenvoudige muur opgericht, met inscripties over en ter eere van Juliana van Stolberg. Deze muurvlakte, zeer artistiek gevormd, wordt aan beide zijden afgesloten door twee zeer innige figuren (het vergroote detail van een der figuren demonstreerde die innigheid uitermate gelukkig), voorstellende: zelfverloochening en devotie. Ons leek dit ontwerp verreweg het beste. Misschien zou het alleen te uitgebreid geweest zijn voor het betrekkelijk kleine Louise de Colignyplein."

Van "devotie" is een foto teruggevonden, van zelfverloochening nog niet. Naast de maquette op 1/10 van het ontwerp moest "een gips model op grooter schaal van een der belangrijkste plastische détails" worden geleverd. Het is daarom goed mogelijk dat "zelfverloochening" nooit is uitgewerkt.

De plaatjes komen uit het "Bouwkundig Weekblad en Architectura" nr 19 van 7 mei 1927.Er staan alleen drie plaatjes afgebeeld en verder niets.
Op het derde plaatje is met wat goede wil op de muur de plaquette/penning van Juliana van Stolberg te herkennen. Ik denk dat tante het zonde vond om met het ontwerp niets te doen en zag Begeer er wel brood in om het uit te geven.

Onderstaand plaatje komt uit het Algemeen Handelsblad van 18 januari 1927.


 

 

Onderwerp Monument 'Juliana van Stolberg'
Jaar 1927-1930
Gesigneerd voorzijde linksonder: B. Ingen-Housz sculpt.
Materiaal zandsteen
Afmetingen het is zo'n 6,50 m. hoog en staat op een zevenzijdig sokkel
Aanwezigheid Aanvankelijk op het Louise de Colignyplein, Den Haag Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakt het beeld licht beschadigd maar de wijde omgeving wordt zwaar getroffen. Voor de wederopbouw van de wijk (het Bezuidenhout) wordt besloten het monument te verplaatsen. Dit gebeurt in november 1954 en het beeld wordt verrold naar de Koningin Marialaan, hoek Juliana van Stolberglaan.
Bijzonderheden De eerste steen is gelegd door Jhr mr. D.J.de Geer, voorzitter van den ministerraad op 30 april 1927. De onthulling vond plaats op 2 april 1930 door Prinses Juliana in aanwezigheid van Koningin Wilhelmina. De beeldhouwer is Bon Ingen Housz, de puncteerder is dhr Koppel (Het Vaderland van 7 december 1927; ik neem aan dat een practicien of hakker bedoeld wordt) en de architect is Dirk Roosenburg. De briefkaart is uitgegeven bij N.V.Uitg. Mij. "Rembrandt" Utrecht en is van voor 1934.

De huidige functie van het monument is om bij dit standbeeld de 500 stadsgenoten, die zijn omgekomen toen de Britse luchtmacht op 3 maart 1945 door een noodlottige vergissing het Bezuidenhout heeft gebombardeerd, te herdenken. Een hergebruik van "een eereschuld van Nederland aan Juliana van Stolberg".

 

 

naar boven