penningen

plaquettes

standbeelden

borstbeelden

tekeningen

dierplastieken

decoraties

keramiek

monumenten

publicaties

fotoalbum

overig
penningen:

Van der Does de Willebois

L. & A. Romswinckel

J. van Stolberg

Kon. Emma 1928

J.L. de Raadt

Van Limburg Stirum

A.J.E.A. Bik

Hypotheekbank

Nederlandsche Rijschool

I.G. Rueb

G.F. Enger sr.

J. Wagenaar

onderwijs

huw. pr. Juliana & pr. Bernhard

  - id. moderne variant

S.J.R. de Monchy

prinses Marijke

700 jr. Den Haag

J. Greshoff

Roode Kruis

C. Sijthoff

Residentie Orkest

H.A. Gips-van Es

Chr. Rueb

P.H. Verspyck

R.A.J. van Delden

 

manco

Onderwerp dressuurmedaille Amersfoort met J.H. van Reede op de voorzijde 
Jaar 1932 
Gesigneerd op de voorzijde achter de hals 
Materiaal in a: brons en b: zilver 
Afmetingen diameter 60 mm
Aanwezigheid Geldmuseum, Utrecht: a
Cavaleriemuseum, Amersfoort: b
Koninklijk Huisarchief, Den Haag: b
Bijzonderheden

tekst op de vz: luit. Kol J.H.van Reede directeur 1932
kz: dressuurmedaille voor aangeboden door den directeur van de rijschool

Jan Hermanus van Reede (Zwolle 1878- Den Haag 1956) werd op 28 Juli 1898 benoemd tot 2de luitenant der artillerie en 26 Juli 1926 tot directeur der Rijschool.
De penning staat vermeld in Zwierzina deel III onder nummer 627. Daar staat ook dat de penning is ingesteld bij het 75-jarige bestaan der rijschool op 1 December 1932.
In het jaarboek van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde van 1933 staat ook iets over de toekenning van de medaille: "De Directeur van de Rijschool heeft het uitsluitend recht met toestemming van den Inspecteur der Cavalerie de dressuur-medaille toe te kennen, die ingesteld werd ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Nederlandsche Militaire Rijschool te Amersfoort op 1 December 1932 en uitgereikt wordt voor verdiensten op het gebied der rij- en africhtingskunst."

Volgens Het Vaderland van 1 december 1932 bestaat er ook een (unieke) medaille in "groot formaat" met gewijzigde tekst op de keerzijde voor van Reede zelf (zie onder).
Er is ook een plaquette van J.H. van Reede.


Onderwerp J.H. van Reede
Jaar 1932
Gesigneerd Niet op de voorzijde ?
Materiaal brons
Afmetingen de diameter is 198 mm
Aanwezigheid

De afbeelding van de penning is een fantasie want ik heb haar nog niet gezien. Het kan dus zijn dat er op de voorzijde nog een omschrift is. Over de keerzijde staat in het Jaarboek van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde van 1933 dat deze het opschrift draagt:

OP 1 DECEMBER 1932 - IS AAN DEN LUITENANT KOLONEL - J. H. VAN REEDE - DIRECTEUR VAN DE RIJSCHOOL — BIJ DE VIERING VAN HET - 75-JARIG BESTAAN DIER INRICHTING - DEZE DRESSUUR MEDAILLE AANGEBODEN - DOOR DEN INSPECTEUR DER CAVALERIE — NAMENS DE BEREDEN OFFICIEREN - EN OUD-OFFICIEREN — VAN DE - KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE LANDMACHT - EN VAN HET — KONINKLIJK NEDERLANDSCH OOSTINDISCHE LEGER - VOOR ZIJN - UITMUNTENDE EIGENSCHAPPEN - OP HET GEBIED VAN DE - RIJ- EN AFRICHTINGSKUNST.

Bijzonderheden Twee citaten uit Het Vaderland, 1932-08-17:

Kolonel Fabius: "Ik bied u namens de schenkers van het huldeblijk, deze medaille in groot formaat aan, waarvan Gij de enige bezitter zal zijn."

En verderop in het artikel: deze medaille in het formaat van het borstbeeld op de bronzen plaat, aan de achterzijde met toepasselijke woorden van aanbieding, werd onder groote geestdrift der toehoorders uitgereikt.

 

 

naar boven