penningen

plaquettes

standbeelden

borstbeelden

tekeningen

dierplastieken

decoraties

keramiek

monumenten

publicaties

fotoalbum

overig
publicaties:

 

literatuurlijst:
  - biografie

  - boeken
  - periodieken

  - catalogi

 

A.G.

H. de Boer

Ron Dirven

C. Hendriks

Roeland van Ruyven

C. Veth

B.W. Wagenaar

 

Art Deco magazine

Beeldenaar

De Delver

Elsevier

Muntkoerier

Kroniek van kunst en kultuur

het Landhuis

 

BNDeStem

Het Centrum

De NRC

Rotterdams Nieuwsblad

De Tijd

Het Vaderland

Vermeldingen in boeken

 

Het betreft meestal een vermelding in een opsomming met andere kunstenaars of een kunststijl, soms is het een foto of een terloopse opmerking over werk van haar. Alleen het boekje van C.Veth is geheel aan tante gewijd en de tekst daarvan staat integraal onder het kopje “C.Veth” in de rubriek “publicaties”. Waar de informatie werkelijk een aanvulling is, is dat bij het betreffende object verwerkt.

in alfabetische volgorde:
Altink, Adri. De muze op het schavot-Nederlanders op de Olympische kunstwedstrijden
(ISBN 9789402119138, 2014)
De activiteiten van tante voor het Olympisch Comité en de Spelen over de jaren heen.

Beerman, Mirjam [e.a.]. Beeldengids Nederland.
(Rotterdam, 1994)
vermelding en foto edelhert groot

Bemolt Van Loghum Slaterus, A.J. Zie daarvoor in de categorie periodieken “Jaarboek voor Munt- en Penningkunde"
(Amsterdam, 1954)

Bergeijk, Herman van. Jan Wils – de stijl en verder.
(Rotterdam, 2007)
vermelding als maakster van het Van Tuyll-monument bij het Olympisch Stadion, Amsterdam

Boerhave Beekman,W. Hout - van oerwoud tot interieur
(Deventer, 1939)
een foto van het "jonge Pieter" (in hout natuurlijk)

Buitenweg, Hein.( pseudoniem van Hendrik Christianus Meijer ) Bandoeng .
(Wassenaar , 1976)
Op p.84 met een korte beschrijving van het 'in brons gegoten beeld' in H.C. Verbraak (zie onder monumenten). Tante wordt niet vermeld.
Ik heb het boek zelf niet gezien; de titel is doorgegeven door Ronald Gill (Curaçao)

BZK (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Het Haagse Grondwetpad.
(Den Haag, 2010)
Vermelding met foto van de Plaquette Heulstraat (aan de gevel van de Raad van State)

Curtis, Penelope. Sculpture 1900-1945. -after Rodin-
(Oxford, 1999)
Het Van Tuyll–monument als voorbeeld van hoe klassiek aandoende beelden makkelijk geassocieerd kunnen worden met totalitaire regiems.

Degens, Corrie & Hoogendonk, Mabel. Beeldengids Haarlem.
(Bussum, 1995)
Vermelding met foto van Hans Brinker (met de maten lbh:110x50x85 cm)


Deletaille, Albertine. Hans Brinker – le petit héros de Haelem.
(Flammarion, 1978)
Het verhaal van Peter Holland uit het boek van Dodge maar dan met Hans in de hoofdrol. Eigenlijk dus een heel eigen boekje. Prachtige geïllustreerd met op de laatste pagina een foto van het standbeeld. Geen vermelding dat tante de maakster is.


Dodge, M.M. Hans Brinker of de Zilveren schaatsen.
(Amsterdam, 2005)
in het nawoord van Sanders. E. vermelding van tante en beeld

Doorn, Flip van 1000 plekken die je echt gezien moet hebben, Nederland.
(Arnhem, 2007)
Hansje Brinker, een hommage aan de held die nooit bestaan heeft.

Duco, Don H. Koninklijke Goedewaagen 1779-1982. Een veelzijdig ceramisch bedrijf.
(Leiden,1999)
vermelding van het werk van tante gemaakt bij Goedewaagen, een afbeelding uit het modellenboek en op p 102 de sombere opmerking dat "tot op heden nog geen voorbeelden zijn teruggevonden" (maar die opmerking is gelukkig niet terecht.)

Draijer, R.J. [e.a.]. keuze - een keus uit het werk van Haagse beeldende kunstenaars.
(Den Haag, 1960)
vermelding en foto's van tante in een atelier en het dierplastiek "nijdige kat".

Eijnden, Mirjam van. Componistenportretten - Muziekcentrum Vredenburg Utrecht
(Utrecht, 2000)
vermelding en foto borstbeeld van Evert Cornelis

Evers, C.H. Onderscheidingen-Leidraad voor de decoraties van het Koninkrijk der Nederlanden.
(Amsterdam, 2001)
Foto en beschrijving van de Rode Kruis medaille. En daarbij de vermelding dat deze in zilver is gemaakt. Afbeelding van de baton (een lintje ter vervanging van de draagmedaille zelf)

FGH-BANK (onder redactie van). Familie, gebouwen, historie -120 jaar FGH Bank.
(Utrecht, 2010)
Op pagina 13 een afbeelding van de kleine plaquette van de Nederlandsche Hypotheekbank, Veendam zonder de vermelding dat tante deze gemaakt heeft.

Frederiks, J.W. Penningen.
(Amsterdam, 1947)
vermelding als penningmaakster waaronder "de kinderen Thirion"
(een dubbelportret uit 1913) en een foto van I.G.Rueb (type 2)

Ganzinga, Annemieke. Jo Schreve-IJzerman – een impressie van het leven van een beeldhouwster en haar tijd(genotes) -
Het is een afstudeerscriptie uit 2009 ter afronding van haar studie kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Daarin wordt tante als een tijdgenote van Jo Schreve-IJzerman genoemd en heel kort besproken.
En er staat ook een goede foto van het borstbeeld "noodlot", dat bij mij de naam "oude man" heeft gekregen.

Gelder, H.E. van. 100 jaar Pulchri Studio.
(Amsterdam, 1947)
vermelding en foto van borstbeeld Storm van ’s Gravesande

Gemeentelijke Dienst voor Schone Kunsten. Beelden kijken in Den Haag.
(Den Haag, 1969)
Een foto van de grote uitvoering van het edelhert bij de inleiding. Later wordt het beeld groter afgebeeld en volgt een klein stukje over tante en een foto waarop ze aan de buste van Eysinga werkt.
Tot slot een vermelding dat het hert in opdracht van de Commissie voor de Kunstopdrachten is gemaakt.
En de vermelding op de lijst van na 1945 uitgevoerde kunstopdrachten in of aan de gemeente toebehorende gebouwen dat tante een beeldplastiek heeft gemaakt voor het “Nieuwe Stadhuis”. Dat plastiek heb ik nog niet teruggevonden.
En de vermelding op de lijst van na 1945 in het kader van stratenplannen e.d. vervaardigde kunstopdrachten, dat de reliëfs op de Javabrug zijn herplaatst.


Glabbeek, drs. Marie-Thérèse van. Goedewaagens's gebruikgoed.
(Lochem, 1994)
Stempels die Goedewaagen gebruikte, een grove datering van het werk van tante.

Graff, Carla. Kunst in nood.
(Delft, 2008)
vermelding en haar rol in "Het Nederlandsch Kunstverbond" en
haar bijdrage aan "Het comité de Kunst in Nood"

Greshoff, J. & Stols, A.A.M. bezorgd CHEN, S & VAN FAASSEN, S.A.J. Briefwisseling J.Greshoff - A.A.M.Stols. Deel 2: Stols blijft Stols, denk daarom 1945-1951.
(Den Haag, 1992)
Beschrijft o.a de perikelen rond het maken van de penning van J. Greshoff.

Groendijk, Paul & Vollaard, Piet. Architectuurgids Nederland (1900-2000)
(Rotterdam, 2006)
vermelding als beeldhouwster bij het Olympisch Stadion, Amsterdam

Groot, M. Vrouwen in de vormgeving in Nederland, 1880-1940.
(Rotterdam, 2007)
vermelding en foto egeltje (2)

Grund, Wim. Oranje, een koninklijk schip.
(Amsterdam, 2001)
Toeschrijving van het paneel in de rookkamer 1-ste klasse en de twee paneeltjes in de kinderkamer. En wat belangrijker is: aanwijzingen waar de werken na verloop van tijd gebleven zijn (en daar inderdaad zijn terug gevonden).
Alle drie staan nu onder “decoraties”.

Haeseker, B & Kock, A.R. De medische portretgalerij – en een korte geschiedenis van de Haagse gemeenteziekenhuizen -.
('s-Gravenhage, 1992)
De afbeelding van de plaquette van Jhr P.H. Verspyck. Een tamelijk uitgebreide beschrijving van haar leven als kunstenares. En een vermelding dat zij een bronzen medaille heeft gemaakt voor de Olympische Spelen van Amsterdam in 1928 ! En een vermelding dat ze tante decoratief werk heeft gemaakt voor het nu niet meer bestaande Haagse ziekenhuis "de Volharding".

Haeseker. Barend & Lieburg. Mart J. van. De geschiedenis van het HagaZiekenhuis 1823-2007.
(Rotterdam, 2007)
De vermelding van de beer-op-een-tonnetje, een afbeelding van de penning van Verspyck (met rand) en de vermelding van zijn plaquette.

Halbertsma, Marlite, Wies van Moorsel, Karin Baars en Miriam van Rijsingen (red.), Beroep kunstenares : de beroepspraktijk van beeldend kunstenaressen in Nederland 1898 – 1998.
(Nijmegen, 1998)
In het stuk van Elly van der Jagt: vrouwen bij Arti en Pulchri. (p.50) een vermelding van haar activiteiten bij Arti en Pulchri Studio en dat zij na de oorlog  voorzitter werd van de commissie die het beheer voerde over het verlotingfonds van Pulchri Studio (tot 1965?)


Hammacher, A.M. Beeldhouwkunst van deze eeuw.
(Amsterdam,1955)
Vermelding heel korte biografie en er zijn geen afbeeldingen van werk van tante opgenomen.

Hoeck, Frans van. De soldatenpastoor : P. Henricus Verbraak S.J., aalmoezenier van het Ned.-Ind. leger te Atjeh.
(Amsterdam, 1924)
vermelding van het standbeeld van Verbraak en de onthulling daarvan.

Horst, Peter van der. Shell-journaal van Nederlandse standbeelden.
(-, 1983)
beschrijving en historie van Hansje Brinker

Karelse,Johan. Goudse plastieken.
(Leiden, 2011)
Vermelding en foto’s van het plateel werk bij platelbakkerij Zuid-Holland (Peter Holland) en Koninklijk Goedewaagen (angorakat, bruine beer, de uiltjes, torenvalk, staand eendje en de rustende eend).


Kleykamp, C.G. & Willink. L (red). De kunst in nood deel 1 (van 6).
(Den Haag,1933)
vermelding en foto kinderkopje (=J. Romswinckel)

Kok. A & Ginneken L. van. Gids voor de Haagse beelden in de openbare ruimte
(Den Haag, 1991)
vermelding met foto van enige werken van tante in de openbare ruimte in Den Haag.

Koning. Josee, ANWB Reisgids Noord-Holland en Flevoland.
(Den Hag 2006)
Foto van Hans Brinker maar geen vermelding als maakster daarvan.

Koopmans, Ype. Muurvast & gebeiteld.
(Amsterdam,1994)
Dit is deel 1 – het plaatwerk- bij de dissertatie van Ype Koopmans in 1997 foto van Tuyll-monument op een ander plaats, niet bij de hoofdingang. Op de foto hangt achter het beeld een plaquette, op de foto niet leesbaar (collectie NAi uitgevers Rotterdam)

Koopmans, Ype. Muurvast & gebeiteld.
(Amsterdam,1999)
vermelding en foto van Tuyll-monument

Kroon, Andrea / Wagtberg Hansen, Audrey. Sporen van Smaragd - Indisch erfgoed in Den Haag, 1853-1945.
(Den Haag, 2013)
Er zijn 4 detailfoto's van de Javabrug afgebeeld en een plattegrondje waar de brug is. Er wordt bij vermeld dat de brug uit 1939 stamt en in 1943 door de toenmalige bezetter is afgebroken.
Ik heb in archieven daarvan niets teruggevonden en ga er vooralsnog vanuit dat de bruggenhoofden na de WOII zijn gemaakt (en daarmee eigenlijk buiten de onderzoeksperiode van het boekje vallen).

Kunto, Haryoto. Wajah Bandoeng Tempo Doeloe
(Bandung, 1984)
Op p.238 wordt het beeld van H.C. Verbraak (zie onder monumenten) vermeld, tante niet.
Dari 7 buah tugu peringatan atau patung dari jaman 'Parijs van Java', cuma satu yang masih tersisa yaitu Patung Pastor H. Verbraak SJ di Taman Maluku. ("Van de zeven herdenkingsmonumenten of standbeelden uit de periode van het 'Parijs van Java', is er alleen nog maar één over en dat is het standbeeld van Pastoor H.Verbraak SJ in het Molukkenpark".)
Ik heb het boek zelf niet gezien en al had ik het gezien dan had ik het niet kunnen lezen want het is in Bahasa Indonesia geschreven, een taal die ik niet beheers; de titel, het citaat en de vertaling zijn doorgegeven door Ronald Gill (Curaçao).

Kuik, C.J. Helden op sokkels: literaire standbeelden in Nederland.
(Baarn, 1980)
Een foto en beschrijving van het standbeeld van Hans Brinker.


Kuyvenhoven. Fransje, Uit de Rijkscollectie.
(Zwolle, 2014)
Een bespiegeling over en een foto van "vrouwenbuste (marmer)"

Lampe & Hahndieck . Beeldhouwers in beeld.
(Utrecht, 1961)
foto: linker paneel van "thee" Javabrug

Luidinga, Frans. & Guns, Nico. Willem Ruys, de kroon op de vloot.
(Amsterdam, 2007)
vermelding en toeschrijving "trapversiering" decoraties)

Meijer, Mulder & Wagenaar. Orders and decorations of the Netherlands.
(Venray, 1984)
vermelding draagmedailles van het Roode Kruis (met en zonder met klip)

Ploeg. Gré, [e.a] Het stadhuis van Rotterdam – beschrijving van een deel van het stadhuis (achtste herziening).
(Rotterdam?, 2013)
In de beschrijving van de voorhal de vermelding dat tante zowel het beeld van Koningin Wilhelmina als Prins Hendrik heeft gemaakt. Er staan geen afbeeldingen bij.

Reijn, Theo van. Nederlandse Beeldhouwers van deze tijd.
(Amsterdam, 1949)
foto: zittend naakt in zandsteen

Reinders, Marjan [e.a.]. Een beeld van een vrouw .
(Amsterdam, 1988)
illustratie uit "de vrouw en haar huis" 1929 nov, p.330

Rijssel, Wiky van [e.a]. De Born - Zestig jaar groei en verandering:
(Bennekom, 1993)
Op de kaft en in het boekje staat een foto van het beeldje.
Geen vermelding van de beeldhouwers.

Rocher,Monique [e.a] Beelden in het Zuiderpark.
(Den Haag, 2000)
Vrouw 1941 steen en baksteen, op de site beschreven als “peinzen de vrouw”onder standbeelden.


Sanders, George. Oranjepenningen in Paleis Het Loo.
(Rotterdam, 2006)
vermelding van de penning koningin Emma 1928

Sanders, G.P. Ridderorden en onderscheidingen in Paleis Het Loo.
(Apeldoorn, 2008)
Vermelding van het bestaan van de Roode Kruis medaille (geen naamsvermelding en geen varianten)

Sipkes, Kees. Haarlem, een stad vol beelden.
(Haarlem, 1970)
Vermelding en een foto van het beeld van Hans Brinker.


Stenvert, R. R. [e.a.]  Monumenten in Nederland, -Noord Holland-.
(Zwolle, 2006)
Vermelding  van:
- Van Tuyllmonument, ontworpen door Wils en uitgevoerd door tante,
- het  “keramisch wandmonument” met daarin oa de urn van  Aletta Jacobs
- het standbeeld van Hans Brinkers.

Schie, Patrick van. Vrijheidsstreven in verdrukking.
(Amsterdam , 2005)
Foto borstbeeld Tydeman en de vermelding dat tante de beeldhouwster is.

Stuurman, Reinold. [e.a] Wat zijn sculpturen waard.

(Schiedam, 2014)

Een foto van de ‘bruin geglazuurde aardewerk beer” (beer) en het “groen gepatineerd bronzen hert” (hertje staand buiten) met wat data van tante.


T. Spies, F.J.du. ‘n Nederlander in diens van die Oranje-Vrystaat.
(Amsterdam, 1946)
onthulling van het borstbeeld van H.P.N. Muller

Tasman, Ron. & Visser, Friggo. The Gouda Pottery Book
(Rotterdan, 2007)
Vermelding als ontwerper van dierplastiekjes bij Goedewaagen, Gouda en dat het Breda’s Museum, Breda een aantal (keramiek) werken van haar heeft. En kleine foto’s van de beer, angora kat en het staande eendje.

Tilanus, Loek. Handzame sculptuur, de geschiedenis van de Vereniging voor penningkunst.
(Amsterdam, 2000)
De penning van dr. Johan Wagenaar.

Unger, Marjan. Het Nederlandse sieraad in de 20ste eeuw.
(Bussum, 2004)
Een wat ongebruikelijke vermelding, maar er wordt soms geschreven dat tante sieraden heeft gemaakt (Groot schrijft op p 526 over "incidenteel edelsmeedkunst"). Als ik een juwelier spreek die handelt in sieraden uit het interbellum vraag ik altijd of tante daar bekend is. Ik heb nog nooit een positief antwoord gekregen. Ook in dit boek dat als hét standaardwerk voor de Nederlandse sieraden fungeert, wordt zij niet genoemd. Ik ga er daarom vooralsnog van uit dat zij geen sieraden heeft gemaakt, die de aandacht van verzamelaars / handelaren heeft getrokken.

Venema, Adriaan. Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940.
(Baarn, 1980)
vermelding

Verbrugge, Bart D. Tegeltableaux en bouwaardewerk van De Porceleyne Fles
(Delft, 1984)
tegelplateaus gemaakt voor de HVA

Vermeer, E. & Hoof, Marcelle van. Jubileumboek Ajax 100 jaar -1900-2000-.
(Amsterdam, 2000)
Foto van het "vrijheidsbeeld" geen vermelding van de maakster.

Veth, Cornelis. De beeldhouweres Gra Rueb.
(‘s-Gravenhage, 1946)
op de site geplaatst onder publicaties

Voskuil, R.P.G.A. e.a.Bandoeng – Beeld van een stad-
(Purmerend, 1996)
Op p 152 een foto van de onthulling in 1922 van het Verbraak-monument zonder ver melding dat tante het beeld gemaakt heeft, wel de vermelding dat op de achtergrond de huizen langs de Ambonstraat te zien zijn. De foto is dezelfde als in het boekje van F. van Hoeck.

Wegerif, A.H. Jubileum Haagsche Kunstkring 1891-1941 Gemeente Museum Den Haag.(4 mei tot 2 juni 1941)
(Den Haag, 1941)
Foto van de dierentuinbrug (oude brug) bij een vermelding van de ontwerper ervan, A.Pet.

Weiler, A.C. von. Koninklijke Begeer - penningen 1935-1960 deel V.
(Leiden, 1960)
penningen geslagen bij Begeer, Voorschoten

Wijk, Oscar van. Beelden in Gouda: kunst van de twintigste eeuw.
(Gouda, 2001)
gevelsteen Gouda

Wyt (onder redactie van). M.S."Willem Ruys"
(Rotterdam, ?)
Een boek dat is uitgegeven tgv van opleveren van de Willem Ruys met veel technische gegevens en ook de namen van de kunstenaars die aan het project hebben gewerkt.
Tante wordt vermeld: Beeldhouwwerk (paarden) voor de trap tweede klasse Vestibule B dek.

Zwierzina, W.K.F. 'Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1880-1935' (Koninklijke Begeer)
(Drukkerij Trio 1935)
Deel III: N.V.Ateliers voor Edelsmeedkunst en penningkunst voorheen "Koninklijke Begeer" 1925 - 1935.
Penningen geslagen bij Begeer, Voorschoten.

 

 

 

 

 

 

naar boven